به‌پیوست، مجموعه فایلی را بانام Guide for Preparing Articles به‌صورت فشرده دریافت می‌کنید. در این مجموعه‌ یک فایل به‌نام (Template) قرار دارد که شیوه نامه نگارش مقالات همایش زبان شناسی رایانشی است و مقاله شما نیز باید دقیقاً با همین قالب برای مجموعه مقالات همایش آماده شود. همچنین دو فایل قلم (Font) فارسی B Nazanin و قلم نشانه‌های آوانگاری IPA گنجانده شده‌است. ابتدا فایل فشرده را در رایانه خود ذخیره (save) کنید و سپس با زدن یک کلید بر روی آن، آن را از حالت فشرده خارج کنید. سپس قلم‌ها را نصب کنید.

خواهشمند است فایل مقاله کامل و بدون غلط خود را با واژه‌پرداز Word2003 آماده ‌فرمایید.

دانلود فایل نمونه مقاله

راهنمای ارسال مقاله