برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 واژهستان‌شناسی‌ها و شبکه‌های واژگانی و نقش آنها در پردازش معنایی متون
1393-08-27 09:00-12:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
سرکار خانم دکتر شمس فرد
2 کارگاه آموزشی مترجم هوشمند متون: مترجم‌های آماری
1393-08-27 13:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر فیلی جناب آقای سعید فرضی
3 معنی و شناخت، درآمدی بر معنی شناسی شناختی
1393-09-05 09:00-13:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
سرکار خانم دکتر افراشی
4 مروری بر دستور زبان‌های صوری
1393-09-05 09:00-12:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
500,000 ریال
سرکار خانم مهندس شهره طباطبایی
5 معنی شناسی محاسباتی
1393-09-05 13:30-16:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
500,000 ریال
جناب آقای دکتر محمد ایزدی سرکار خانم شهره طباطبایی