برنامه ریزی اولین کارگاه آموزشی
10 شهریور 1393
برنامه ریزی اولین کارگاه آموزشی

با توجه به بحث هایی که در اولین جلسه کمیته علمی همایش انجام شد قرار بر این شد تا کارگاه های آموزشی برای سومین همایش زبان شناسی رایانشی برنامه ریزی گردد.

اولین کارگاه با موضوع مترجم هوشمند متون توسط جناب آقای دکتر فیلی قرار است ارائه شود که اطلاعات تکمیلی در روز های آینده در قسمت کارگاه های آموزشی بار گذاری خواهد شد و علاقه مندان می توانند استفاده نمایند.