برنامه ریزی اولین کارگاه آموزشی
1393-06-10
برنامه ریزی اولین کارگاه آموزشی

با توجه به بحث هایی که در اولین جلسه کمیته علمی همایش انجام شد قرار بر این شد تا کارگاه های آموزشی برای سومین همایش زبان شناسی رایانشی برنامه ریزی گردد.

اولین کارگاه با موضوع مترجم هوشمند متون توسط جناب آقای دکتر فیلی قرار است ارائه شود که اطلاعات تکمیلی در روز های آینده در قسمت کارگاه های آموزشی بار گذاری خواهد شد و علاقه مندان می توانند استفاده نمایند.