تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 31 شهریور 1393
1393-06-11
تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 31 شهریور 1393

بدینوسیله ضمن تشکر از نویسندگانی که مقالات خود را در تاریخ مقرر ارسال نمودند، به اطلاع می رساند با توجه به درخواست های واصله به دبیرخانه کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 31 شهریور ماه تمدید می شود. لازم به ذکر است این مهلت قابل تمدید نیست و از علاقه مندان به ارسال مقاله خواهشمند است در مهلت تمدید شده اقدامات لازم را انجام دهند.