ارائه کارگاه آموزشی توسط سرکار خانم دکتر شمس‌فرد
1393-06-24
ارائه کارگاه آموزشی توسط سرکار خانم دکتر شمس‌فرد

سرکار خانم دکتر مهرنوش شمس‌فرد در طی سومین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، یک کارگاه آموزشی 3 ساعته با عنوان "واژهستان‌شناسی‌ها و شبکه‌های واژگانی و نقش آنها در پردازش معنایی متون" ارائه خواهند داد. برای اطلاعات بیشتر به بخش کارگاه‌های آموزشی مراجعه کنید.