برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 کارگاه آموزشی مترجم هوشمند متون: مترجم‌های آماری
1393-08-27 13:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
جناب آقای دکتر فیلی جناب آقای سعید فرضی
2 واژهستان‌شناسی‌ها و شبکه‌های واژگانی و نقش آنها در پردازش معنایی متون
1393-08-27 09:00-12:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
سرکار خانم دکتر شمس فرد
3 مروری بر دستور زبان‌های صوری
1393-09-05 09:00-12:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
500,000 ریال
سرکار خانم مهندس شهره طباطبایی
4 معنی شناسی محاسباتی
1393-09-05 13:30-16:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
500,000 ریال
جناب آقای دکتر محمد ایزدی سرکار خانم شهره طباطبایی
5 معنی و شناخت، درآمدی بر معنی شناسی شناختی
1393-09-05 09:00-13:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
1,000,000 ریال
سرکار خانم دکتر افراشی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.